Beautiful in Newari language

beautiful
ramri
balama

web

ramri maiya
balama mayju
balama(ramri), mayju(maiya)

timi kati ramri
cha guli bala
cha(timi), guli(kati), bala(ramri)

timro akha ramro
changu mikha bala
changu(timro), mikha(akha), bala(ramro)

dherai ramri
taska bala
taska(dherai), bala(ramri)

timro nakh ramro
changu nhay bala
changu(timro), nhay(nakh), bala(ramro)

timro kapal ramro
changu sa bala
changu(timro), sa(kapal), bala(ramro)

aja ramro di ho
thau balau din kha
thau(aja), balau(ramro), di(din), kha(ho)

timi sarai ramri
cha taska bala
cha(timi), taska(sarai), bala(ramri)

timro sarir ramro
changu mha bala
changu(timro), mha(sarir), bala(ramro)

timro maan ramro
changu nuga bala
changu(timro), nuga(maan), bala(ramro)

timro daat ramro
changu wa bala
changu(timro), wa(daat), bala(ramro)

ramri manchhe
balama manu
balama(ramri/ramro), manu(manchhe)

Boy : Hello baby doll.
हेल्लो प्यारी पुतली ।
हेल्लो हीशी दु म कतामरी ।
हेल्लो प्यारी (lovely) पुतली (doll)।
hello pyari putali
हेल्लो हीशी (cute) दु म कतामरी (doll)।
hello heshe du ma katamari

Girl: My king.
मेरो राजा ।
जिगु जुजु ।
मेरो राजा (king)। mero raja
जिगु जुजु (king)। jigu juju

Boy: What are you doing ?
तिमी के गर्दै हो ?
छ छु याना चोनागु ?
तिमी (you) के गर्दै (doing) हो ? timi ke gardai chau
छ (you) छु याना चोनागु (doing) ? cha chu yana chonagu

Girl: I won’t say.
म भन्दिन ।
जि धाय मखु ।
नाई (no) भन्दिन (won’t say) । nai bhandina
म्हा (no) धाय मखु (won’t say) । mha dhaye makhu

Boy: Please tell me.
भन न ।
धा ले ।
भन (tell) न । bhana na
धा (tell) ले । dha le

Girl: I’m on a date with another boy ?
म अर्को केटासँग धुम्न आई राखेकि छु ।
जि छम मिज नाप चाह्यु वोया चोनागु दु ।
म (I) अर्को (another) केटासँग (with boy) धुम्न आई राखेकि छु । ma arko keta sanga ghumna aie rakheki chu
जि (I) म्यम (another) मिज (boy) नाप (with) चाह्यु वोया चोनागु दु । ji chama mija naapa chahyu wona chonagu du

Boy: Don’t be oversmart.
धेरै बाथी नहौ ।
अप्वो जुई मत्ये ।
धेरै बाथी (oversmart) नहौ । dherai bathi nahau
अप्वो (oversmart) जुई मत्ये । ahpwo jue matye

Girl: Okay don’t be angry.
I’m writing computer program and you ?
न रिसाउन । म कम्प्यूटर प्रोग्राम लेखिरहेकी छु। अनी तिमी ?
त चाये मत्ये ले । जि कम्प्युटर प्रोग्राम चोया चोना गु, छ ले ?

न रिसाउन (angry)। म कम्प्यूटर प्रोग्राम लेखिरहेकी (writing) छु।
अनी तिमी (you) ?
na risauna ma computer program lekhi rakheki chu.
ani timi
त (angry) चाये मत्ये ले । जि कम्प्युटर प्रोग्राम चोया (writing)
चोना गु, छ (you) ले ?
ta chaye matye le. ji computer program choya
chonagu, cha le

Boy: I’m listening to a song.
म गीत सुनिराखेको छु ।
जि म्ये न्यना चोनागु ।

म गीत (song) सुनिराखेको (listening) छु ।
ma geet sunirakheko chu
जि म्ये (song) न्यना (listening) चोनागु ।
ji mye nyana chonagu

Girl : Which song you are listening right now?
अहिले तिमी कुन गीत सुनी राखेका छौ ?
आ छ छु म्ये न्यना चोनागु ?
अहिले (now) तिमी (you) कुन (Which) गीत सुनीराखेका छौ ? ahile timi kun geet suni rakheka chau
आ (now) छ (you) छु (Which) म्ये न्यना चोनागु ? ah cha chu mye nyana chonagu

Swayambhu

1 thought on “Beautiful in Newari language”

  1. Pingback: Learn Newari

Leave a Comment