च्वमि (writer): दुर्गालाल श्रेष्ठ Durga lal shresthaस (vocal): भृगुराम श्रेष्ठ व दिपतारा तुलाधर Bhrigaram shrestha and Deeptara tuladharन्हुगु स (New vocal): रमेश ताम्राकार Ramesh tamrakar…

फूलबुट्टे सारी सपक्क पारी फूलबुट्टे: स्वाँबुट्टा सारी: पर्सि सपक्क पारी: सपक्क याना पछ्यौरी मलमलको पछ्यौरी: गा मलमलको: मलमल यागु कौसीमा बसी तिमीले हेर्दा कौसी: कशि…

मतीना याना छन्त जि मतीना: माया याना: गरेर छन्त: तिमीलाई जि: म सिउ कि मशिउ छँ सिउ: थाहा छ मशिउ: थाहा छैन छँ: तिमीले छ…