chu jula in newari

chu jula in newari
xu jula meaning in nepali – k bhayo (bha-yo
xu jula meaning in nepali

k bhayo ?
chu jula
छु जुला ।

k bhayo sathi?
chu jula pasa
छु जुल पासा ?

uslai k bhayo ?
uita chu jula
उइत छु जुला ?

Timiharulai k bhayo ?
chimta chu jula
छिम्त छु जुला ।

Feri k bhayo ?
hana chu jula
हान्ह छु जुल ?

K bhairakhay ko cha ?
chu juya chongu du ?
छु जुया चोङ्गु दु ?

au – wa
audai chu – waya chowna
aucha – wai
ayo – wola
aisakyo – wae dhunkala
ai rakhayko – waya chowna

badha – cheu
badhi rakha – chena ti
badhi sakyo – che dhunkala
badnu parcha – che mani

bhacha – twothu
bhachdai cha – twothu la chowna
bhachi sakyo – twothue dhunkala
bachnu parcha – twothu mani

banau – dayki
banaudai cha – dayka chowna
banai sakyo – daykay dhunkala
banaunu parcha – daykay mani

bala – chyaki
baldai cha – chyaka chowna
bali sakyo – chyake dhunkala
balnu parcha – chyale mani

bheta – napla
bhetdai cha – napalana chowna
bheti sakyo – napa lay dhunkala
bhetnu parcha – napalay mani

birsyo – lwomana
birsisakyo – lwomanae dhunkala
birsinu parcha – lwomankae ma

bhana – dha or bhana na – dha le
bhandai cha – dhaya chowna
bhani sakyo – dhaye dhunkala
bhannu parcha – dhae mani

becha – miu
bechdai cha – miya chowna
bechi sakyo – mie dhunkala
bechnu parcha – mie mani

basa – Phaytu
basdai cha – Phaytuna chowna
basi sakyo – Phaytue dhunkala
basnu parcha – Phaytue mani

bhuja – thueki
bhujdai cha – thuya wola
bhuji sakyo – thuwe dhunkala
bhujnu parcha – thuwekay mani

bhijyo – pyata
bhiji rakhyo – pyana chowna
bhiji sakyo – pyae dhunkala
bhijaunu parcha – pyakae mani

chyata – khu
chyatdai cha – khuya chowna
chyati sakyo – khwe dhunkala
chyatnu parcha – khwe mani

chod – twoti
choddai cha – twota chowna
chodi sakyo – twotae dhunkala
chodnu parcha – twotae mani

chhana – lya
chandai cha – lyaya chowna
chani sakyo – lyae dhunkala
channu parcha – lyae mani

dyaue – biu
didai cha – biya chowna
di sakyo – bie dhunkala
dinu parcha – bie mani

dekhau – kyah
dekhaudai cha – kyana chowna
dekhai sakyo – kyane dhunkala
dekhaunu parcha – kyane mani

dekhyo – khana ?
dekhi sakyo – khanae dhunkala

fala – wanchha
faldai cha – wanchaya chowna
fali sakyo – wanchay dhunkala
falnu parcha – wanchay mani

feri gara – hana ya
feri gardai cha – hana ya chowna
feri gari sakyo – hana yae dhunkala
feri garnu parcha – hana yae mani

futyo – tajyata
futcha – tajyae
futi sakyo – tajyae dhunkala
futaunu parcha – tachhyae mani

ganayo – nawola
ganai rakhay ko cha – nawoya chongu du/chowna
ganai sakyo – nawoae dhunkala

hallau – shanki
hallaudai cha – shanka chowna
hallai sakyo – shankae dhunkala
hallau parcha – shankae mani

hana – kyaeki
handai cha – kyaeka chowna
hani sakyo – kyaekay dhunkala
hannu parcha – kyaekay mani

hera – swo
herdai cha – swoya chowna
heri sakyo – sway dhunkala
hernu parcha – sway mani

jau – hu
jadai cha – wona chowna
gai sakyo – wone dhunkala
janu parcha – wone mani

jhagada – lwapu
jhagada gardai cha – lwana chowna
jhagada gari sakyo – lwae dhunkala
jhagada garnu parcha – lwae mani

jhuto – makhuh
jhuto boldai cha – makhuh kha lhana chowna
jhuto boli sakyo – makhuh kha lhay dhunkala
jhuto bolnu parcha – makhuh kha lhay mani

Leave a Reply