English Nepali dictionary Word A

Abnormal – असामान्य

This warm weather is abnormal for February.
यो न्यानो मौसम फेब्रुअरीको लागि असामान्य छ।

I don’t want to have children. Is that abnormal?
म बच्चा जन्माउन चाहन्न। के त्यो असामान्य छ?

Abort – रद्द Radda, परित्याग Parityāga

The captain decided to abort the mission to avoid putting his soldiers in terrible danger.
Kaptanle aafna sipahiharulai bhayanak khatarama naparos bhanera mission radda garne nirnaya gare.
Kap-tan-le aaf-na si-pa-hi-haru-lai bha-ya-nak kha-ta-ra-ma na-pa-ros bha-ne-ra mission ra-dda gar-ne nir-na-ya ga-re.
Kaptānalē āphnā sipāhīharūlā’ī bhayānaka khatarāmā naparōs bhanēra miśana radda garnē nirṇaya garē.
कप्तानले आफ्ना सिपाहीहरूलाई भयानक खतरामा नपरोस् भनेर मिशन रद्द गर्ने निर्णय गरे।

The doctor had to abort the baby.
Daktarle bachhako garbhapatan garnuparyo.
Dak-tar-le ba-chha-ko gar-bha-pa-tan gar-nu-pa-ryo.
Ḍākṭaralē baccākō garbhapatana garnuparyō.
डाक्टरले बच्चाको गर्भपतन गर्नुपर्यो।

We had no option but to abort the mission.
Hami sanga mission radda garnuko bikalpa thiyena.
Ha-mi san-ga mission ra-dda gar-nu-ko bi-kal-pa thi-ye-na.
Hāmīsam̐ga mission radda garnukō vikalpa thi’ēna.
हामीसँग मिसन रद्द गर्नुको विकल्प थिएन।

Abortion – गर्भपतन

And I don’t believe in abortion either.
र म गर्भपातमा पनि विश्वास गर्दिन।

Would he insist she have an abortion?
के उसले गर्भपतन गराउन जोड दिन्छ ?

Can a teen be forced to have an abortion by her parents?
के एक किशोरीलाई आमाबाबुद्वारा गर्भपतन गर्न बाध्य पार्न सकिन्छ?

Abound – प्रशस्त

The neighbouring lake abound in fish.
छिमेकी ताल माछाले भरिपूर्ण छ।

The National park also abound with a wide variety of birds.
राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गीहरू प्रशस्त पाइन्छ।

The lakes abound with fish.
तालहरू माछाले भरिपूर्ण छ।

Abroad – विदेश

Is he still abroad?
के उहाँ अझै विदेशमा हुनुहुन्छ?

I’ve never lived abroad before.
म पहिले कहिल्यै विदेशमा बसेको छैन।

He has never been abroad.
उनी कहिल्यै विदेश गएका छैनन् ।

Abrogate – रद्द गर्नु

In 2020, he decided to abrogate this agreement.
२०२० मा, उनले यो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरे।

The current government has formally abrogated the 1990 treaty.
वर्तमान सरकारले सन् १९९० को सन्धि औपचारिक रुपमा खारेज गरेको छ ।

Abrupt – अचानक


The accident brought his career to an abrupt end.
दुर्घटनाले उनको करियर अचानक समाप्त भयो।

Her abrupt reply hurt our feelings.
उनको अचानक जवाफले हाम्रो भावनालाई चोट पुर्यायो।

Abscess – फोड़ा

The operation was successful but an abscess developed and recovery was slow.
शल्यक्रिया सफल भयो तर फोड़ा विकास भयो र रिकभरी ढिलो थियो।

He had an abscess on his gum.
उनको गिजामा फोड़ा थियो।

He has a bad abscess under that tooth.
उसको त्यो दाँत मुनि नराम्रो फोड़ा छ।

Abscond – फरार

He absconded from the custody of the police who were escorting him from the hospital to the court.
उनलाई अस्पतालबाट अदालत लैजाने प्रहरीको हिरासतबाट उनी फरार भएका थिए ।

You can’t abscond from your responsibilities.
तपाईं आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्नुहुन्न।

He attempted to abscond from the punishment.
उनले सजायबाट भाग्ने प्रयास गरे।

Access – पहुँच Pahuch

Do you have access to a computer?
के तपाइँसँग कम्प्युटरमा पहुँच छ?

He reached a door finally and typed in the access code.
उ अन्तत ढोकामा पुग्यो र पहुँच कोड टाइप गर्यो।

I recently gained access to this database that the company’s owner uses.
मैले हालै कम्पनीको मालिकले प्रयोग गर्ने यस डाटाबेसमा पहुँच प्राप्त गरेको छु।

Accommodation – बास

He arranged an accommodation for me.
उसले मेरो लागि बासको व्यवस्था गरिदियो ।

Accommodation is expensive in Kathmandu.
काठमाडौंमा बस्न महँगो छ ।

Accommodation is expensive in this city.
यो सहरमा बस्न महँगो छ।

All party members are offered free accommodation.
सबै पार्टी सदस्यहरूलाई नि: शुल्क आवास प्रस्ताव गरिएको छ।

Accompany – साथ

I suggest you accompany me home.
म तपाईंलाई घरमा साथ दिन सुझाव दिन्छु।

Lightning normally accompanies thunder.
बिजुली सामान्यतया मेघ गर्जन साथ हुन्छ।

Accomplished – पूरा

That’s it. Mission accomplished.
मिशन पूरा भयो।

Accounting

Although – यद्यपि

I’ll be there, although I may be late.
म त्यहाँ हुनेछु, यद्यपि मलाई ढिलो हुन सक्छ।

Although I was tired, I did my very best.
म थाकेको भए तापनि मैले सक्दो गरें।

Annoying

Anxiety – चिन्ता

There was anxiety in her quiet voice.
उनको शान्त स्वरमा चिन्ता थियो ।

She was distracted with anxiety.
उनी चिन्ताले विचलित भइन् ।

Appreciate

As well as

Ash gourd – kubhindo

Attitude – मनोवृत्ति

I like your attitude.
मलाई तिम्रो मनोवृत्ति मनपर्छ।

Attorney – वकिल

I can give you the address of a good attorney.
म तपाईलाई राम्रो वकिलको ठेगाना दिन सक्छु।

Auditing

Leave a Comment