English Nepali dictionary Word C

Capital – पूंजी

We are applying for a business loan because we need capital to fulfill our orders.
हामी व्यापार ऋणको लागि आवेदन गर्दैछौं किनभने हामीलाई हाम्रो अर्डरहरू पूरा गर्न पूँजी चाहिन्छ।

Write your name in capital letters.
आफ्नो नाम क्यापिटल अक्षरमा लेख्नुहोस्।

In English a capital letter is used at the beginning of a sentence.
अंग्रेजीमा वाक्यको सुरुमा ठूलो अक्षर प्रयोग गरिन्छ।

Kathmandu is the capital of Nepal.
काठमाडौं नेपालको राजधानी हो।

Complicated – जटिल

Much more complicated than it looks.
यो देखिन्छ भन्दा धेरै जटिल।

This case may be a lot more complicated than you think.
यो मामला तपाईले सोचेको भन्दा धेरै जटिल हुन सक्छ।

It all sounds a bit complicated to me.
यो मलाई अलि जटिल लाग्छ।

I can’t solve this complicated problem.
म यो जटिल समस्या समाधान गर्न सक्दिन।

Constitution – संविधान

In 1999, an entirely new constitution was adopted.
सन् १९९९ मा, पूर्ण रूपमा नयाँ संविधान अपनाइयो।

In 1999, a change took place in its constitution.
सन् १९९९ मा, यसको संविधानमा परिवर्तन भयो।

The country’s constitution was amended to allow women to vote.
महिलालाई मतदान गर्न दिने गरी संविधान संशोधन गरिएको थियो ।

Constitution should be made a little stricter for today’s public.
संविधान आजको जनताका लागि अलि कडा बनाउनुपर्छ ।

Crush – मनपराउँनु, पिस्नु

They crush the mustard seeds with a heavy iron.
तिनीहरूले तोरीको दानालाई भारी फलामले कुच्छन्।

Crush two cloves of garlic.
लसुनको दानालाई पिस।

I think he has a crush on you.
मलाई लाग्छ उसले तिमीलाई माया गर्छ।

I have a crush on you.
म तिमीलाई मनपराउँछु ।

Leave a Comment