English Nepali dictionary Word I

IELTS meaning

The International English Language Testing System (IELTS)
IELTS is graded on a scale of one to 9

Innocent – निर्दोष Nirdōṣa

दुष्ट विचार नभएको व्यक्ति

The children are so innocent they will believe anything I tell them.
If that’s true, then Raju is innocent.
Raju convinced Rita that Hari was innocent.

Internship

कुनै संस्थामा काम गर्ने student or trainee
कहिलेकाहीँ बिना तलब वा कम तलब
अनुभव प्राप्त गर्न वा योग्यताका लागि

Inflation – मुद्रास्फीति Mudrāsphīti

मूल्य वृद्धि
पैसाको खरिद क्षमतामा गिरावट
inflation rate – मुद्रास्फीति दर

IPO

Initial public offering

IT

information technology
आर्थिक विकासको एक प्रमुख तत्व
the study or use of systems (computers and telecommunications)
सूचनाहरूलाई कम्प्युटर तथा दुरसञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी सम्प्रेषण, सङ्ग्रह, प्रवाहलाई, भण्डारण र सम्पादन गर्ने कार्य
सूचना प्रविधिहरूको सहयोगले ईमेलहरू, आवाज र भिडियो कलहरू छिटो, सस्तो र अधिक कुशल भएको छ।

Leave a Comment