English Nepali dictionary Word L

Law – कानुन Kānuna

Change is the law of nature.
परिवर्तन प्रकृतिको नियम हो ।
I wouldn’t want to do anything against the law.
म कानून विरुद्ध केहि गर्न चाहन्न।
It is a natural law that the more you fear a thing, the more it frightens you.
यो प्राकृतिक नियम हो कि तपाई कुनै कुरा प्रति जति डराउनुहुन्छ, त्यति नै तर्साउँछ।
I haven’t broken any laws.
मैले कुनै कानुन तोडेको छैन।
Raju wanted to quit practicing law.
राजु कानुन अभ्यास छाड्न चाहन्थे ।
I cry shame on your law which can’t deliver justice.
न्याय दिन नसक्ने तिम्रो कानुनमा म लाज मान्छु।

Legend – पौराणिक कथा Paurāṇika kathā

Legendary – पौराणिक
These ancient people bring us the legend of King Bali.
यी प्राचीन मानिसहरू हामी सामु राजा बालीको कथा ल्याउँछन्।
He alone has handled the whole team, he is not a common man, he is a legend.
उनी एक्लैले पूरै टोलीलाई सम्हालेका छन्, उनी साधारण मानिस होइनन्, महापुरुष हुन् ।
I have heard many tales of legend Shrawan kumar. I hope they will all be true.
श्रवण कुमारका धेरै कथा सुनेको छु । मलाई आशा छ कि तिनीहरू सबै सत्य हुनेछन्।
Raju is still a legendary figure in this company.
राजु अझै पनि यस कम्पनीमा एक पौराणिक व्यक्तित्व हो।
According to legend, ghosts would appear in that forest, so people would not set foot there.
पौराणिक कथा अनुसार त्यो जङ्गलमा भूत देखिने भएकाले त्यहाँ मानिसले पाइला राख्दैनन् ।

Leadership – नेतृत्व Nētr̥tva

Under his leadership, a strong sense of nationalism emerged.
उनको नेतृत्वमा राष्ट्रियताको बलियो भावनाको उदय भयो।
Raju has taken the leadership of the cricket team.
राजुले क्रिकेट टोलीको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
Because of ineffective leadership, the factory workers had little guidance or support to grow their skill set.
प्रभावहीन नेतृत्वको कारण, कारखानाका कामदारहरूले आफ्नो सीप वृद्धि गर्न थोरै मार्गदर्शन वा समर्थन पाए।
Everyone praised him for his outstanding leadership.
उनको उत्कृष्ट नेतृत्वको सबैले प्रशंसा गरे ।
Who will take over the leadership of the political party?
राजनीतिक दलको नेतृत्व कसले लिने ?

Literally – शाब्दिक रूपमा, अक्षरश Śābdika rūpamā

It is literally impossible to get my son to clean his room.
यो शाब्दिक रूपमा असम्भव छ मेरो छोरालाई उसको कोठा सफा गर्न लगाउन।
After falling in the pond, I was literally smelling like a fish.
पोखरीमा खसे पछि, म साँच्चै माछा जस्तै गनाएँ।
It is not surprising that she is literally, the most prized teacher in Nepal today.
यो अचम्मको कुरा होइन कि उनी शाब्दिक रूपमा, आज नेपालको सबैभन्दा सम्मानित शिक्षिका हुन्।
The flood literally destroyed their house.
बाढीले उनीहरूको घर साँच्चै ध्वस्त पारेको छ।
It’s literally different from scene to scene.
यो शाब्दिक रूपमा दृश्य देखि दृश्य फरक छ।

Loyal – वफादार, सच्चा, इमानदार Vaphādāra

A good friend is also someone who is loyal.
असल साथी त्यो पनि हो जो वफादार छ।

He was the sort of person who was very loyal to his friends.
उहाँ आफ्ना साथीहरूप्रति धेरै वफादार व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो।

Raju gained the respect and loyalty of his employees.
राजुले आफ्ना कर्मचारीहरूको सम्मान र वफादारी पाए।

Raju had been loyal enough to help her.
राजु उनलाई सहयोग गर्न पर्याप्त वफादार थिए।

The army has remained loyal to the government.
सेना सरकारप्रति वफादार रह्यो ।

You can’t buy that kind of loyalty.
तपाईंले त्यस प्रकारको वफादारी किन्न सक्नुहुन्न।

Leave a Comment