Ful butte sari lyrics

फूलबुट्टे सारी सपक्क पारी
फूलबुट्टे: स्वाँबुट्टा
सारी: पर्सि
सपक्क पारी: सपक्क याना

पछ्यौरी मलमलको
पछ्यौरी: गा
मलमलको: मलमल यागु

कौसीमा बसी तिमीले हेर्दा
कौसी: कशि
कौसीमा: कशिई
बसी: चोँव्ना
तिमीले: छं
हेर्दा: स्व बले

मन मेरो हलचल भो
मन: नुग
मेरो: जिगु
हलचल भो: हलचल जुल

कान्छीको केश फिँजारिएछ
कान्छीको: कान्छीयु
केश: सं
फिँजारिएछ: ब्यन

मै कोरीबाटी गरिदिऊँ कि?
मै: जिँ
कोरीबाटी: छ्य् ना
गरिदिऊँ कि: बि कि

रेशमी चुल्ठो ओढाई घुम्टो
रेशमी चुल्ठो: रेशमी सपह्
ओढाई घुम्टो: न्यका घुम्टो
राखेर घुम्टो: तेयका घुम्टो

मायाको रङ्ग भरिदिऊँ कि?
मायाको: मतिनाया
माया: मतिना
भरिदिऊँ: जाय् का बि

जाई फुलिसक्यो जूही फुलिसक्यो
फुलिसक्यो: व्हय् धुंकल

चमेली फुल्दैछ
फुल्दैछ: व्होयाचोँगुदुकिन होला कुन्नि?
किन होला: छाये जि
कुन्नि: मश्यु (थाहा छैन)

यो मेरो मन
यो: थ्वो
मेरो: जिगु
मन: नुग

तिमी तिरै भुल्दै छ
तिमी: छ
तिरै: लिसे
भुल्दै छ: भुले जुया चोव्न

Leave a Reply

Your email address will not be published.