Gyanmala bhajan lyrics

विश्व या शान्ति यायेत झाम्ह
श्री बुद्ध भगवान
दर्शण यायेत वया जिपीं
ह्दय स्वाँ ज्वना – 2x

website

लुम्बिनी बनसं जन्म जुल
बुद्ध ज्यूइत छि हे भगवान – 2x
बुद्ध ज्यूइत छि हे
देवा दि मनुसी प्राणी पिन्त
शान्ति बिउ झाम्ह छि हे
दर्शण यायेत वया जिपीं
ह्दय स्वाँ ज्वना – 2x

राज्य सुखया बैभव त्वता
ज्ञान मावम्ह छि हे भगवान
ज्ञान मावम्ह छि हे
दुःखी पिनिगु दुःख फुकेत
बिज्याम्ह छि हे मूनी
दर्शण यायेत वया जिपीं
ह्दय स्वाँ ज्वना – 2x

बुद्धगया बुद्धिया सिमा क्वय्
बद्धत्व लागु छि हे भगवान
बद्धत्व लागु छि हे
वहे ज्ञान बिश्वत बिल छि
शान्ति सुधा या धा
दर्शण यायेत वया जिपीं
ह्दय स्वाँ ज्वना – 2x

शान्ति बिइत शान्ति हे च्वना
क्रान्ति या वम्ह छि हे भगवान
क्रान्ति या वम्ह छि हे
हिन्सा असत्य दुराचार या
ध्वंस यात व छि हे
दर्शण यायेत वया जिपीं
ह्दय स्वाँ ज्वना – 2x

अहिन्सा शिल व शान्ति ज्ञान
क्षमता क्य वम्ह छि हे भगवान
क्षमता क्य वम्ह छि हे
दुःखी पिन्त शान्तिया मार्ग
क्यना व बिम्ह छि हे
दर्शण यायेत वया जिपीं
ह्दय स्वाँ ज्वना – 2x

विश्व या शान्ति यायेत झाम्ह
श्री बुद्ध भगवान
दर्शण यायेत वया जिपीं
ह्दय स्वाँ ज्वना – 2x

Leave a Comment