k xa in Newari

ke cha ? – chhu du?
ke cha haalkhabar? – chhu du हालखबर ?
ke cha haalkhabar ajhai jiudai chhau? – chhu du हालखबर aataka mwaanaa chownaalaa?
mareko chaina ? – masiiinilaa?
ke cha Daarlingg haalkhabar? – chhu du Daarlingg haalkhabar?
ani ke cha mero sasuraa baa/saasu aamaako halkhabar? – ale chu du jimi sasa baa / sasa maa yaa halkhabar?
ke chh ketaho ? – chhu du mijata ?
ke chh ketiho ? – chhu du mista ?

website designing offer

के छ ? – छु दु ?
के छ हालखबर ? – छु दु हालखबर ?
के छ हालखबर अझै जिउँदै छौ ? – छु दु हालखबर आतक म्वाना चोव्नाला ?
मरेको छैन ? – मसिईनिला ?
के छ डार्लिङ्ग हालखबर ? – छु दु डार्लिङ्ग हालखबर ?
अनी के छ मेरो ससुरा बा/सासु आमाको हालखबर ? – अले छु दु जिमी सस बा / सस माँ या हालखबर ?
के छ केटाहो ? – छु दु मिजंत ?
मिस्त ?

1 thought on “k xa in Newari”

Leave a Comment