Agent Akash Nepali Typing

Type in English
Nepali unicode
Smart Converter
Nepali unicode


koo - ku = कू - कु

poorNa = पूर्ण

ko/shis = कोशिस

du/rwa\y/wa/haara = दुर्व्यवहार

viru/da\dha/ = विरुद्ध

wyakti/haru = व्यक्तिहरु

shikshak = शिक्षक

pa/Dhaau**chhin\ = पढाउँछिन्

Taa/Dhaa = टाढा

chiTHTHa = चिठ्ठा

samasa\yaa = समस्या

padhna = पढ्न

icha\chhaa = इच्छा

kharch = खर्च

dha/rahara = धरहरा

gaahro = गाह्रो

jiddi = जिद्दी maara\cha = मार्छ

neeti/ = नीति

bachchaa = बच्चा

puga\yo = पुग्यो

saarai = सारै

news = न्युज and newja = न्यूज

kati = कती and कति = kati/


च लेख्नको लागी ch लेख्नु होला अनि च्च जस्तै बच्चा लेख्नु पर्‍यो भने chch लेख्नु होला ।

ka = क, ka = का, ki = कि, ke = की, ku = कु, koo = कू, ke = के, kai = कै, kau = कौ, ka* = कं, ka** = कँ

ta = त, Ta = ट, tha = थ, Tha = ठ, da = द, Da = ड, dha = ध, Dha = ढ, na = न, Na = ण, sha = श, Sha = ष ... उस्तै सुनिने अक्षरहरुको लागि यसरी टाईप गर्नुहोस्: ta = त, Ta = ट, tha = थ, Tha = ठ, da = द, Da = ड, dha = ध, Dha = ढ, na = न, Na = ण, sha = श, Sha = ष

Mapping of the special letters: lai = लै, au = औ, ai = ऐ, ri^ = ्रि (as in प्रि), rr = र्‍ (as in गर्‍यो) , rri = ऋ, rree = ॠ, yna = ञ , chha = छ, ksha = क्ष, gyna = ज्ञ, * = अनुस्वर (as in संबिधान), ** = चन्द्रबिन्दु (as in यहाँ), om = ॐ, shr = श्र, shree = श्री, shra* = श्रं or shr/* = श्रं, shra** = श्रँ or shr/** = श्रँ, oo (note: this is o for owl) = ऊ

To type English words use of curly brackets symbol {} and type words in between words for example mero desh {Nepal} ho. = मेरो देश Nepal हो । and for making half letters full use the slash (/) key to separate for eg: if you type pratishatko then you'll get प्रतिशत्को but to correct it you can add slash like this pratishat/ko and you'll get प्रतिशतको.

To force a symbol at the end of a word, use the backslash (\) key on your keyboard for example: bas = बस but you wish to have बस् then you can do like this bas\ = बस्

Use of brakets [ ] Example: kathmandu = काठमाडौं and after using brackets it will be [kathmandu] = कथ्मन्दुStill need help? Please comment below in comment setction, we'll try to reply as soon as possible.Easy Nepali Typing